Журнал "Енергетика та Ринок"

РЕКЛАМА
           на сторінках провідних галузевих видань - Ваш ключ
до успіху в енергобізнесі!

Пропонуємо співпрацю в проведенні
ефективної рекламної кампанії за схемою:

цільове інформування підприємств та організацій, що працюють в електроенергетичній галузі;
організація науково-практичних конференцій;
інформаційно-рекламна підтримка зацікавлених сторін на етапі укладання контрактів.
Наша читацька аудиторія — керівники галузі, керівники енергопостачальних та генеруючих компаній,
управлінський персонал фірм-енерготрейдерів, що працюють на енергоринку та різних структур галузі.
Видання охоплюють:
економічний та правовий аналіз функціонування енергоринку;
фінансові огляди, оперативну інформацію
про ринок цінних паперів енергетичних підприємств;
питання акціонування та приватизації галузі;
енергетичний сектор — правові і економічні аспекти.

На сторінках наших видань ви завжди отримаєте інформаційну підтримку щодо фінансового стану електроенергетичного комплексу України, матеріали про його структурну перебудову, модернізацію обладнання, проблеми світової енергетики, нормативні документи галузі.

Ваша реклама може бути розміщена в наступних виданнях:
- в журналах "Енергетика та ринок", який виходить щоквартально
і "Енергетика та ринок +", який виходить щомісячно;
- в загальнодержавній газеті " Енергосвіт", яка виходить двічі на місяць;
- в електронному бюлетені "ЕНЕРГОСВІТ +", який видається щотижнево.
- Також пропонуємо розробку, розміщення та підтримку банерної реклами - на спеціальному порталі в інформаційній мережі інтернет.

1.Ознайомитись із журналом "Енергетика та ринок" і розміщеними рекламними матеріалами ви межете за наступними адресами:
2(2)2006
2(2)2006
1(42)2007
1(42)2007

2.Ознайомитись з газетою " Енергосвіт" можна ТУТ

Ознайомитись з умовами розміщення реклами можна
ТУТ

Ми проводимо свою інформаційну і рекламну діяльність в таких напрямах:
енергетичний сектор — правові і економічні аспекти;
енергетична безпека;
інноваційні проекти та передовий зарубіжний досвід;
техніко-економічні аспекти розвитку галузі.

Бажаємо Вам знайти на сторінках наших видань цікаві матеріали, поповнити свої знання свіжою інформацією про всі зміни, які відбуваються в енергетиці України та світу, вибрати правильний шлях для вкладання своїх коштів і творчих зусиль!

 
Енергетика та ринок


 
Енергетика та ринок +


 
ЕНЕРГОсвіт


 
РЕКЛАМА


 
РЕКЛАМА


 
РЕКЛАМА


 
РЕКЛАМА


 
РЕКЛАМА


 
РЕКЛАМА


Наша адреса:
04071, м.Київ,
вул. Почайнинська, 57/59, оф.1
Довідки та замовлення:


Email:etar@ukr.net