Головний інформаційно-обчислювальний центр

 

Головний інформаційно-обчислювальний центр створено в 1976 р.

Old-3

В 2001 році ДП “Головний інформаційно-обчислю­вальний центр” було реорганізовано у відособлену структурну одиницю НЕК “Укренерго”. На сьогодні основними напрямами діяльності підприємства є:

• Розроблення та впровадження автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ);

• Розроблення та впровадження автоматизованих систем організаційно-економічного управління (АСОЕУ);

• Розроблення та впровадження програмно-технічних компонентів систем контролю та управління енергоспоживанням (АСКУЕ);

• Управління галузевою телекомунікаційною мережею “Енергія”;

• Розроблення, супровід та експлуатація організаційно-економічних і техніко-економічних задач;

Otci

 

Надання консультаційних, інформаційних, організаційно-методичних, науково-технічних послуг з питань компютеризації та інформатизації виробництва;

• Організація міжнародних виставок.

• Інформаційно-аналітичне забезпечення.

UKR_new

                Спеціалістами Г І О Ц в 1995 році введена і успішно функціонує галузева телекомунікаційна мережа (ТКМ) “Енергія”, що об’єднує до 150-ти телекомунікаційних вузлів енергетичних об’єктів України та здійснює передачу економічної та технологічної інформації галузі, а також забезпечує вихід в зовнішню мережу Internet.

 

PICT0144

 

Image20

               У 2002 році Г І О Ц разом з провідними українськими фірмами розпочав модернізацію оперативно-інформаційних комплексів (ОІК) автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ), а також   модернізацію автоматизованих систем збору телеметричної інформації (АСЗТІ) у Північній електроенергетичній системі.

disp1

               З листопада 2003 року модернізовані ОІК та АСЗТІ  Північної ЕС і введені в промислову експлуатацію.

              У травні 2006 року після завершення реконструкції введені ОІК АСДУ та АСЗТІ Західної ЕС.

              У грудні 2009 році завершені роботи з реконструкції ОІК АСДУ та АСЗТІ Донбаської ЕС, та модернізація АСЗТІ Дніпровської ЕС.

DSCF0030

На черзі - реконструкція оперативно-інформаційних комплексів Південно-Західної ЕС, Кримської ЕС, Центральної ЕС, а також модернізація АСЗТІ “Острова Бурштинської ТЕС”.

            В усіх структурних підрозділах НЕК “Укренерго” впроваджено програмний комплекс розрахунків режимів електромереж СКАНЕР.

            В Кабінеті Міністрів України і Мінпаливенерго функціонує система відображення диспетчерської інформації (СВДІ) на базі ОІК НЕК “Укренерго” з використанням можливостей ТКМ “Енергія”.

            Велика увага в Г І О Ц приділяється розробці програмно-технічних компонентів та систем комерційного обліку електричної енергії і потужності (АСКОЕ) на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) з оперативним наданням даних про виробництво, передачу та споживання електроенергії суб’єктами ОРЕ.

               Г І О Ц має технічні можливості для виконання робіт зі створення АСКОЕ членів ОРЕ всіх рівнів під ключ.

               Подальший розвиток інформаційних технологій неможливий без розробки та впровадження єдиної розподіленої бази даних паливно-енергетичного комплексу України. Рішення цієї проблеми здійснюється з використанням технологій PHP, ASP, JSP, DCOM, Web-технологій і сучасних реляційних систем управління базами даних (СУБД), таких як “Informix”, “Oracle”.

                З використанням вищезазначених технологій в НЕК “Укренерго” впроваджено багатофункціональну систему бухгалтерського обліку, інформаційно-аналітичну систему бюджетного управління, систему обліку товарно-матеріальних цінностей, довідково-інформаційну систему “Закон”.

                 Головний інформаційно-обчислювальний центр забезпечує збір, контроль та обробку техніко-економічних показників діяльності енергетичного комплексу України.

Для підвищення кваліфікації персоналу організовано постійно діючі курси на базі комп’ютерного класу, обладнаного новітньою комп’ютерною технікою.

DSCF0017

                Для друкарської підтримки засідань колегій Міністерства, ради директорів НЕК “Укренерго”, забезпечення нормативно-технічними, довідниковими матеріалами  підприємств галузі в Г І О Ц створено бюро оперативної поліграфії.

PICT0120

                 У  Г І О Ц  проводиться робота з організації виставкових заходів і рекламного забезпечення та інформаційно-аналітичного обслуговування:

- координування і методичний  супровід організаційних робіт з виставкової та рекламно-інформаційної діяльності в паливно-енергетичному комплексі України. Виконання комплексу робіт для належного експонування НЕК «Укренерго» та її структурних підрозділів у щорічних Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» і Міжнародному промисловому форумі. Це сприяє формуванню високого позитивного іміджу компанії, підвищенню інвестиційної привабливості її об’єктів, залученню до співпраці іноземних ділових партнерів;

- комплектування  довідково-інформаційного фонду вітчизняними та зарубіжними джерелами інформації за тематикою енергетичної галузі. Здійснення багатофункціонального інформаційного обслуговування керівництва і фахівців Мінпаливенерго та НЕК “Укренерго”. Підготовлення інформаційно-аналітичних матеріалів з енергетики  та паливно-енергетичних ресурсів зарубіжних країн.

Fotografija

На VII Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс: сьогодення та майбутнє»