Редакція ЕтаР

Наша адреса:
04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 57
/59
офіс 1

Довідки та замовлення:
тел.417-20-62
Email:etar@ukr.net


Редакційна рада

А.В. Юрчук (Голова)

Президент Інвестиційно-промислової групи "Альянс"

З.Ю. Буцьо 

НЕК "Укренерго"

О.С. Дупак

Віце-президент Науково- технічної спілки енергетиків та електротехніків України, заслужений енергетик України

А.М. Македон

Президент Української енергетичної академії

Редакційна колегія

В.І. Герасимчук

доктор екон. наук, директор науково-дослідного Інституту економічного розвитку при Київському національному економічному університеті

Є.В. Крикавський

доктор техн.наук, завідувач кафедрою економіки та організації енергетики та хімічних виробництв Державного університету "Львівська політехніка"

І.В. Лазня

доктор екон. наук, доктор, професор Торгівельної академії.

І.В. Недін

доктор екон. наук, професор кафедри економіки, організації промислових технологій та енергетики Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"

А.В. Праховник

доктор техн. наук, професор, директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту

В.О. Точилін

доктор екон. наук, завідувач відділом секторального аналізу та кон’юнктури ринку Інституту економічного прогнозування Національної академії наук України

О.Й. Чабан

доктор техн. наук, професор Державного університету "Львівська політехніка"
Головний редактор
Л.П. Лелюх